Rozvrh 

Deti budú rozdelené do 2 skupín podľa veku. 
 
Skupina: PRVÁ
 
Pondelok:  18:00 - 18:45
 
Streda: 16:30 - 17:30
 
Skupina: DRUHÁ
 
Pondelok:  18:45 - 19:45
 
Streda: 17:30 - 18:30