Úvodné informácie pre rodičov

Sme radi, že sa zujímate o to, aby vaše dieťa zažívalo aktívny pohyb a tešilo sa z neho v príjemnom kolektíve. Určite máte veľa otázok pred prvým tréningom, preto sme pripravili túto sekciu s odpoveďami. 
 

Od akého veku môžeme prihlásiť ku vám dieťa? 

 
Aj my sa riadime školským rokom a v sezóne 2019/2020 príjmame deti od 3 rokov na pohybovú prípravu a približne od 5-6 rokov má možnosť špecializácie na futbal. Od 7 rokov už môže hrávať súťažné zápasy a reprezentovať klub pod značkou  FKM Stupava , alebo pokračovať v pohybovej príprave, základnej gymnastike (6-9 roční) či futbalových krúžkoch v čase družiny ZŠ (I.-IV. ročník).

Aké sú vekové skupiny a tréningové kategórie?

Základom každej vekovej kategórie "U" (označujúcej horný hraničnný vek) je jeden ročník narodenia, ktorý môže byť doplnený deťmi z nižšieho ročníka. Napr. U5 znamená že dieťa v tejto kategórií by nemalo prekročiť vekovú hranicu 5 rokov počas aktuálneho školského roka. Pri futbalových krúžkoch v škole nerozhoduje rok narodenia, ale ročník (napr. prváci z rôznych tried trénujú spolu)
 

Kedy sú tréningy?

Všetky tréningové skupiny nájdete aj s informáciami o mieste a čase tréningu v tabuľke, ktorá sa vám otvorí v novom okne, alebo v aplikácií tabuľky »TU«
 

Čo je potrebné urobiť pred prvým tréningom? 

 
Odporúčame vyplniť najskôr krátky  prihlasovací formulár , ktorý nám umožní na základe veku dieťa zaradiť do tréningovej skupiny a zároveň vás vieme kontaktovať v prípade, že sa zmení čas/ miesto tréningu. Je dobré tiež napísať mail na pajstunacik@gmail.com (Stupava) alebo pajstunacik.borinka@gmail.com (Borinka), alebo nám zatelefonovať. Ak idete na miesto tréningu prvý raz, odporúčame si pozrieť Kompletný zoznam tréningových a hracích plôch v sekcii Kontakt , kde nájdete vložené odkazy na mapovú navigáciu cez google. 
 

Aké oblečenie a loptu potrebujú? 

Všetky deti by mali mať športové oblečenie, tenisky, halovky alebo ideálne sú tarfy s malými štuplíkmi vhodnými na umelú trávu aj do telocvične. V chladnejších mesiacoch odporúčame termo prádlo a nepremokávú vetrovku. 
Vlastnú loptu nie je potrebné nosiť na tréningy, ale ak im kupujete na domáci tréning odporúčame menšie lopty:
 
U5 Pajštunáčik  -   Lopta veľkosť 1-3
U6 Pajštunáčik  -   Lopta veľkosť 1-3
U7 a U8 Pajštunáčik  -   Lopta veľkosť  3
U9 a starší - Lopta veľkosť 4

 

Ako vyzerá tréning? Môžeme sa pozerať?

Pri prvých tréningoch kým si dieťa zvykne môžu rodičia byť s ním. Pokiaľ je tréning vnútri nemali by byť priamo v miestnosti, ale je dobre ak sú nablízku. Pri tréningoch vonku by rovnako nemali vstupovať na hraciu plochu, ani rozdávať trénerské rady a pokrikovať na dieťa. Tréningy trvajú 45 minút až 1,5 hodiny podľa kategórie a bývajú dva razy do týždňa. Prvé dva tréningy sú skúšobné, po nich sa záväzne rozhodnete, či dieťa bude pokračovať v tréningoch. 

Aká je výška členského a ako sa platí? 

Členské sa platí na účet FKM Stupava o.z. - ktorého súčasťou je aj Pajštunáčik:
IBAN SK27 0200 0000 0037 0639 2353 

Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (napr. 10.7.2009 napíšete ako 10072009 )

Do poznámky uvediete: ČLENSKÉ,  celé meno dieťaťa (podľa rodného listu), tréningovú skupinu (U-čko napr. U8, U7, U6 alebo ročník napr. ZŠ1), a obdobie úhrady (napr. sept-okt-nov 2017).

Štandardne sa platí 10 mesiacov v roku (cez letné prázdniny je to individuálne podľa kategórie, kedy začína s prípravou; v lete prebiehajú zvyčajne športové tábory s vlastnou výškou členského)

* ZŠ krúžok sa uhrádza naraz trojmesačne, spolu sa platí 9 mesiacov z roka (zohľadňujú sa viaceré prázdniny a voľná)

Vo všetkých kategóriách pri stálych členov sa uhrádza členské najneskôr do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca (napr. za október – 25.9.17, alebo trojmesačne okt.,nov.,dec. 25.9.17). Rodičia sú povinní si sledovať a vedieť odkontrolovať platobné príkazy vo svojom internetbankingu.


Každý ďalší súrodenec člena navštevujúceho FKM Stupava a Pajštunáčik má nárok na zľavu 5 eur z mesačného členského (uplatňuje sa pri členskom za 2 a viac tréningov týždenne). Pre slobodné matky s dieťaťom a rodičov detí zo sociálne slabších rodín ponúkame vždy možnosť sa dohodnúť osobitne.


V prípade neuhradenia členského príspevku dieťa nemôže navštevovať tréningy FKM Stupava a Pajštunáčik. Dieťa je členom, ak má riadne uhradené členské príspevky (noví môžu uhradiť samozrejme až po skúšobných hodinách).  Členský príspevok sa platí vcelku za celý mesiac, nie podľa počtu absolvovaných hodín dieťaťom, alebo počtu hodín v danom mesiaci.                                                                                                                                                  


Prvé dve hodiny pre pohybové prípravy a futbal  sú skúšobné, po nich sa záväzne rozhodnete, či dieťa bude pokračovať v tréningoch.


Členské na sezónu 2019-20 podľa vekovej úrovne "U" (mesačne, trojmesačne (pri platbe naraz) alebo päťmesačne (pri platbe naraz):

* ZŠ krúžok sa uhrádza naraz trojmesačne, spolu sa platí 9 mesiacov z roka (december a január ako jeden mesiac) 

Viac tu: https://pajstunacik-sk.webnode.sk/info-pre-rodicov/
Kategória Mesačne 3-mesačne 5-mesačne
U13 a U12

 

Mladší žiaci

40€ 117€ (39€) 190€ (38€)
U11

 

Staršia prípravka

35€ 96€ (32€)

 

150€ (30€)

 

U10

 

Staršia prípravka

35€ 96€ (32€) 150€ (30€)
U9

 

Mladšia prípravka

35€ 96€ (32€) 150€ (30€)
U8

 

Mladšia prípravka

35€ 96€ (32€) 150€ (30€)
U7

 

Predprípravka

30€ 85€ (28€) 130€ (26€)
       
Futbalový krúžok ZŠ (I.,II.,III.,ročník)

 

(2x týždenne)

- 85€ (28€) -
Futbalový krúžok ZŠ (I.,II.,III.,ročník)

 

(1x týždenne)

- 54€ (18€) -
       
       
U6 a U5

 

Pohybovka

2 x týždenne

27€ 75€ (25€) 120€ (24€)
U5 a U6

 

Pohybovka

1x týždenne

18€ 48€
(16€)
75€ (15€)
U4

 

Pohybovka

1x týždenne

18€ 48€
(16€)
75€ (15€)
       
Základná gymnastika 30€ 85€
(28€)
130€ (26€)
       

Kurzy pre MŠ sa platia zvlášť.

 

 

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórí prípraviek, žiakov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI

 

  

               

   

 

  

 

  Mgr. Martin Vincenc – realitný maklér   

 

Michal Pokorný - 0949720087
Dominik Katona - 0944071357
pajstunacik@gmail.com