Úvodné informácie pre rodičov

Sme radi, že sa zujímate o to, aby vaše dieťa zažívalo aktívny pohyb a tešilo sa z neho v príjemnom kolektíve. Určite máte veľa otázok pred prvým tréningom, preto sme pripravili túto sekciu s odpoveďami. 
 

Od akého veku môžeme prihlásiť ku vám dieťa? 

 
Aj my sa riadime školským rokom a v sezóne 2021/2022 príjmame deti od 3 rokov na pohybovú prípravu a približne od 5-6 rokov má možnosť špecializácie na futbal. Od 7 rokov už môže hrávať súťažné zápasy a reprezentovať klub pod značkou  FKM Stupava , alebo pokračovať v pohybovej príprave, základnej gymnastike (aktuálne 5-7 roční) či futbalových krúžkoch v čase družiny ZŠ (I.-IV. ročník).
 

Aké sú vekové skupiny a tréningové kategórie?

Základom každej vekovej kategórie "U" (označujúcej horný hraničnný vek) je jeden ročník narodenia, ktorý môže byť doplnený deťmi z nižšieho ročníka. Napr. U5 znamená že dieťa v tejto kategórií by nemalo prekročiť vekovú hranicu 5 rokov počas aktuálneho školského roka. Pri futbalových krúžkoch v škole nerozhoduje rok narodenia, ale ročník (napr. prváci z rôznych tried trénujú spolu). Pohybovky tiež väčšinou rozdeľujeme podľa veku, nie ročníka narodenia.
 

Kedy sú tréningy?

Všetky tréningové skupiny nájdete aj s informáciami o mieste a čase tréningu v tabuľke, ktorá sa vám otvorí v novom okne, alebo v aplikácií tabuľky »TU« (nemusí byť vždy 100% aktuálna, preto kontaktujte trénera, alebo nám napíšte)
 

Čo je potrebné urobiť pred prvým tréningom? 

 
Odporúčame vyplniť najskôr krátky  prihlasovací formulár , ktorý nám umožní na základe veku dieťa zaradiť do tréningovej skupiny a zároveň vás vieme kontaktovať v prípade, že sa zmení čas/ miesto tréningu. Je dobré tiež napísať mail na pajstunacik@gmail.com (Stupava) alebo pajstunacik.borinka@gmail.com (Borinka), alebo nám zatelefonovať. Ak idete na miesto tréningu prvý raz, odporúčame si pozrieť Kompletný zoznam tréningových a hracích plôch v sekcii Kontakt , kde nájdete vložené odkazy na mapovú navigáciu cez google. 
 

Aké oblečenie a loptu potrebujú? 

Všetky deti by mali mať športové oblečenie, tenisky, halovky alebo ideálne sú tarfy s malými štuplíkmi vhodnými na umelú trávu aj do telocvične. V chladnejších mesiacoch odporúčame termo prádlo a nepremokávú vetrovku. 
Vlastnú loptu nie je potrebné nosiť na tréningy, ale ak im kupujete na domáci tréning odporúčame menšie lopty:
 
U5  - U6   Lopta veľkosť 1-3
U7 a U8 Pajštunáčik  -   Lopta veľkosť  3
U9 a starší - Lopta veľkosť 4

 

Ako vyzerá tréning? Môžeme sa pozerať?

Pri prvých tréningoch kým si dieťa zvykne môžu rodičia byť s ním. Pokiaľ je tréning vnútri nemali by byť priamo v miestnosti, ale je dobre ak sú nablízku. Pri tréningoch vonku by rovnako nemali vstupovať na hraciu plochu, ani rozdávať trénerské rady a pokrikovať na dieťa. Tréningy trvajú 45 minút až 1,5 hodiny podľa kategórie a bývajú jeden/dva razy do týždňa. Prvé dva tréningy sú skúšobné, po nich sa záväzne rozhodnete, či dieťa bude pokračovať v tréningoch. 

Aká je výška členského a ako sa platí?

 

Členské a platobné podmienky pre sezónu 2021/22

Členské sa platí na účet FKM Stupava o.z., ktorého súčasťou je aj Pajštunáčik.

1.Platobné údaje a postup


IBAN: SK27 0200 0000 0037 0639 2353

Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (vo forme: DDMMRRRR )

Poznámka: členskécelé meno dieťaťa (podľa rodného listu), tréningovú skupinu (U-čko napr. U8; alebo ročník napr. ZŠ1), a obdobie úhrady (napr. 9-11/2019).

 

2. Výška členského/cena kurzov – Stupava

Aktuálne už prebieha väčšina tréningov formou kurzov a hradí sa určená suma za počet tréningov. 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ KLUBU:

 • Vo všetkých kategóriách (pre stálych členov) sa uhrádza členské vopred, najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca
  • napr. za október sa uhradí do 25. septembra
  • napr. za október až december sa uhradí do 25. septembra (3-mesačné členské)
  • napr. za október až február sa uhradí do 25. septembra (5-mesačné členské)
 • Noví členovia uhradia členské po 2 skúšobných hodinách v plnej výške mesačného členského.
 • Rodičia sú povinní si sledovať a vedieť odkontrolovať platobné príkazy vo svojom internetbankingu. V prípade platby vkladom na účet klubu je povinnosťou platiaceho uhradiť bankou zaúčtovaný poplatok.
 • V prípade neuhradenia členského príspevku dieťa nemôže navštevovať tréningy FKM Stupava a Pajštunáčik.
 • Dieťa je členom, ak má riadne uhradené členské príspevky (výnimkou sú 2 skúšobné hodiny nového člena).
 • Členský príspevok sa platí vcelku za celý mesiac, nie podľa počtu absolvovaných hodín dieťaťom, alebo počtu hodín v danom mesiaci.
 • V prípade dlhodobej absencie člena na tréningoch je potrebné vopred odhlásiť na príslušný mesiac člena e-mailom na: fkmstupava.ekonom@gmail.com, úľava od platby členského sa počíta odo dňa písomného odhlásenia člena z tréningov.
 • V prípade nejasností s výškou členského je možné kontaktovať ekonomické oddelenie písomne na: fkmstupava.ekonom@gmail.com.

 

 

 • V lete prebiehajú zvyčajne športové tábory s vlastnou výškou členského.

 

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ  PRE KRÚŽKY ZŠ:

 • ZŠ krúžok sa uhrádza naraz 3-mesačne, celkovo sa platí 9 mesiacov z roka (zohľadňujú sa viaceré prázdniny a voľná).

 

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE KURZY MŠ:

 • Vlastný systém, ktorý nie je možné kombinovať s mesačným členským

 

PRAVIDLÁ UPLATNENIA KLUBOVÝCH ZLIAV Z ČLENSKÉHO:

Individuálna zľava z mesačného členského:

 • Ak jeden hráč navštevuje futbalový krúžok aj tréningy „U“, má možnosť zažiadať o zľavu písomne e-mailom na: fkmstupava.ekonom@gmail.com.
 • Pre slobodné matky s dieťaťom a rodičov detí zo sociálne slabších rodín ponúkame vždy možnosť sa dohodnúť osobitne.

Súrodenecká zľava:

 • Každý ďalší súrodenec člena navštevujúceho FKM Stupava a Pajštunáčik v meste Stupava má nárok na zľavu 5 eur z mesačného členského. Zľava sa uplatňuje pri členskom za tréningy 2 a viac krát týždenne pri všetkých ďalších súrodencoch.
 • Príklad 1: Jožko navštevuje tréningy U13 3x týždenne a jeho brat Samko navštevuje tréningy U6 2x týždenne. Výpočet členského je:

Jožko zaplatí plnú výšku členského. Samko zaplatí o 5 eur menej z mesačného členského, o 15 eur menej z 3-mesačného členského alebo o 25 eur menej z 5-mesačného členského.

 • Príklad 2: Jožko navštevuje tréningy U13 3x týždenne a jeho brat Samko navštevuje tréningy U6 alebo ZŠ krúžok 1x týždenne. V tomto prípade sa súrodenecká zľava neuplatňuje.

 

 • Príklad 3: Jožko navštevuje tréningy U13 3x týždenne a jeho brat Samko navštevuje tréningy ZŠ 2x týždenne. Výpočet členského je:

Jožko zaplatí plnú výšku členského. Samko zaplatí o 15 eur menej z 3-mesačného členského (spolu za 9 mesiacov má zľavu 45 eur).

 

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií prípraviek, žiakov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI