Úvodné informácie pre rodičov

 
Sme radi, že sa zujímate o to, aby vaše dieťa zažívalo aktívny pohyb a tešilo sa z neho v príjemnom kolektíve. Určite máte veľa otázok pred prvým tréningom, preto sme pripravili túto sekciu s odpoveďami. 
 

Od akého veku môžeme prihlásiť ku vám dieťa? 

 
Aj my sa riadime školským rokom a v sezóne 2018/2019 príjmame deti od 3 rokov na pohybovú prípravu a približne od 6 rokov má možnosť špecializácie na futbal. Od 7 rokov už môže hrávať súťažné zápasy a reprezentovať  FKM Stupava , alebo pokračovať v pohybovej príprave či futbalových krúžkoch v čase družiny ZŠ.

Aké sú vekové skupiny a tréningové kategórie?

Základom každej vekovej kategórie "U" (označujúcej horný hraničnný vek) je jeden ročník narodenia, ktorý môže byť doplnený deťmi z nižšieho ročníka. Napr. U5 znamená že dieťa v tejto kategórií by nemalo prekročiť vekovú hranicu 5 rokov počas aktuálneho školského roka.
Všetky tréningové skupiny nájdete aj s informáciami o mieste a čase tréningu TU
 

Čo je potrebné urobiť pred prvým tréningom? 

 
Odporúčame vyplniť najskôr krátky  prihlasovací formulár , ktorý nám umožní na základe veku dieťa zaradiť do tréningovej skupiny a zároveň vás vieme kontaktovať v prípade, že sa zmení čas/ miesto tréningu. Je dobré tiež napísať mail na pajstunacik@gmail.com (Stupava) alebo pajstunacik.borinka@gmail.com (Borinka), alebo nám zatelefonovať. Ak idete na miesto tréningu prvý raz, odporúčame si pozrieť Kompletný zoznam tréningových a hracích plôch v sekcii Kontakt , kde nájdete vložené odkazy na mapovú navigáciu cez google. 
 

Aké oblečenie a loptu potrebujú? 

Všetky deti by mali mať športové oblečenie, tenisky, halovky alebo ideálne sú tarfy s malými štuplíkmi vhodnými na umelú trávu aj do telocvične. V chladnejších mesiacoch odporúčame termo prádlo a nepremokávú vetrovku. 
Loptu nie je potrebné nosiť na tréning, ale pri deťoch odporúčame menšie lopty:
 
U5 Pajštunáčik  -   Lopta veľkosť 1-3
U6 Pajštunáčik  -   Lopta veľkosť 1-3
U7 a U8 Pajštunáčik  -   Lopta veľkosť  3
U9 a starší - Lopta veľkosť 4

 

Ako vyzerá tréning? Môžeme sa pozerať?

Pri prvých tréningoch kým si dieťa zvykne môžu rodičia byť s ním. Pokiaľ je tréning vnútri nemali by byť priamo v miestnosti, ale je dobre ak sú nablízku. Pri tréningoch vonku by rovnako nemali vstupovať na hraciu plochu, ani rozdávať trénerské rady a pokrikovať na dieťa. Tréningy trvajú 1 až 1,5 hodiny podľa kategórie a bývajú dva razy do týždňa. Prvé dva tréningy sú skúšobné, po nich sa záväzne rozhodnete, či dieťa bude pokračovať v tréningoch. 

Aká je výška členského a ako sa platí? 

Členské sa platí na účet FKM Stupava o.z. - ktorého súčasťou je aj Pajštunáčik:
IBAN SK27 0200 0000 0037 0639 2353 

Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (napr. 10.7.2009 napíšete ako 10072009 )

Do poznámky uvediete: ČLENSKÉ,  celé meno dieťaťa (podľa rodného listu), tréningovú skupinu (U-čko napr. U8, U7, U6), a obdobie úhrady (napr. sept-okt-nov 2017).

Členské na sezónu 2018-19 podľa vekovej úrovne "U" (mesačne, trojmesačne (pri platbe naraz) alebo päťmesačne (pri platbe naraz):


Kategória

Mesačne

3-mesačne

5-mesačne

U13

Mladší žiaci

42€

120€ (40€)

190€ (38€)

 

 

U11

Staršia prípravka

35€

93€ (31€)

150€ (30€)

 

U10

Staršia prípravka

35€

93€ (31€)

150€ (30€)

 

U9

Mladšia prípravka

35€

93€ (31€)

150€ (30€)

 

U8

Mladšia prípravka

33€

90€ (30€)

140€ (28€)

 

U7

Predprípravka

30€

85€ (28€)

130€ (26€)

 

 

 

 

 

Futbalový krúžok ZŠ (I.,II.,III.,ročník)

(2x týždenne)

-

85€ (28€)

-

Futbalový krúžok ZŠ (I.,II.,III.,ročník)

(1x týždenne)                                  

-

54€ (18€)

-

 

 

 

 

 

U6/ U5

Pohybovka

2x týždenne

26€

72€ (24€)

110€ (22€)

 

U5 /U6

Pohybovka

1x týždenne

16€

45 (15€)

70€ (14€)

U4  NOVINKA

Pohybovka

1x týždenne

16€

45 (15€)

70€ (14€)

 

 

 

 

Tanečná

30€

84€ (28€)

130€ (26€)

 

 

 

 

* ZŠ krúžok sa uhrádza naraz trojmesačne, spolu sa platí 9 mesiacov z roka (december a január ako jeden mesiac) 

Viac tu: https://pajstunacik-sk.webnode.sk/info-pre-rodicov/

 

Štandardne sa platí 10 mesiacov v roku (cez letné prázdniny sa členské neplatí, hoci niektoré kategórie začínajú už v polovici augusta; v lete prebiehajú športové tábory s vlastnou výškou členského) * ZŠ krúžok sa uhrádza naraz trojmesačne, spolu sa platí 9 mesiacov z roka (december a január ako jeden mesiac)

Vo všetkých kategóriách pri stálych členov sa uhrádza členské najneskôr do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca (napr. za október – 25.9.17, alebo trojmesačne okt.,nov.,dec. 25.9.17). Rodičia sú povinní si sledovať a vedieť odkontrolovať platobné príkazy vo svojom internetbankingu.


Súrodenci navštevujúci FKM Stupava a Pajštunáčik majú nárok na zľavu. Každý zo súrodencov má zľavu 5 eur z mesačného členského. Pre slobodné matky s dieťaťom a rodičov detí zo sociálne slabších rodín ponúkame vždy možnosť sa dohodnúť osobitne.


V prípade neuhradenia členského príspevku dieťa nemôže navštevovať tréningy FKM Stupava a Pajštunáčik. Dieťa je členom, ak má riadne uhradené členské príspevky.  Členský príspevok sa platí vcelku za celý mesiac, nie podľa počtu absolvovaných hodín dieťaťom, alebo počtu hodín v danom mesiaci.                                                                                                                                                  


Prvé dve hodiny pre pohybové prípravy a futbal Pajštunáčik sú skúšobné, po nich sa záväzne rozhodnete, či dieťa bude pokračovať v tréningoch.

 

 

 

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórí prípraviek, žiakov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI

 

  

               

   

 

  

 

  Mgr. Martin Vincenc – realitný maklér   

 

Michal Pokorný - 0949720087
Dominik Katona - 0944071357
pajstunacik@gmail.com