MINI KEMP

PAJŠTUNÁČIK MINI KEMP 2017

letný denný tábor pre deti predškolského veku

 

Milí rodičia,

aj v roku 2017 prináša Pajštunáčik denný kemp v Borinke. Pre detičky je pripravený pestrý program plný pohybových aj oddychových aktivít zameraných na kreativitu a vzdelávanie hravou formou. Naším mottom je „hlavne zábavne“ , preto veríme, že deti zažijú týždeň plný pozitívnych zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

Päťdňový denný tábor sa bude konať v Borinke v termíne od 10. do 14.7.2017. Pohybové aktivity budú sústredené na futbalovom ihrisku a činnosti s ručnými prácami budú prebiehať v miestnosti pri obecnom úrade, kde budú detičky obedovať a poobede oddychovať. Začiatok aj koniec dňa bude na futbalovom ihrisku. O detičky sa budú starať 4 tréneri- 3 trénerky a 1 tréner Pajštunáčika.

 

Cena PAJŠTUNÁČIK MINI KEMPu 2017 je:

·       89 eur pre členov Pajštunáčika
·       99 eur pre nečlenov

*za člena Pajštunáčika je považované dieťa prihlásené a v súčasnosti navštevujúce Pajštunáčik so zaplateným mesačným členským ku dňu prihlásenia sa na kemp

 Cena zahŕňa:

-        5x desiata: ovocie/ jogurt a pod.

-        5x obed: polievka a hlavné jedlo

-        5x olovrant: chlebík s nátierkou/ jogurt a pod.

-        pitný režim po celé trvanie tábora

-        starostlivosť 4 trénerov

-        materiálne vybavenie aktivít v rámci programu

-        diplomy a ceny

 

Celú sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 15.6.2017. V prípade, že by sa z vážnych zdravotných dôvodov dieťa nemohlo kempu zúčastniť, najneskôr 5 dní pred začatím kempu vrátime 50% z uhradenej sumy, do 2 dní pred začatím kempu 25% z uhradenej sumy. 

 Prihlasovanie bolo ukončené