Športový kemp

PAJŠTUNÁČIK ŠPORTOVÝ KEMP 2017

letný denný tábor pre deti od 5 do 11 rokov

 

Milí rodičia,

Pajštunáčik prináša denný športový tábor v Borinke pre dievčatá a chlapcov v mladšom školskom veku 5-10 (11) rokov. Deti si prejdú spektrom športov a športových aktivít a počas piatich dní si budú osvojovať základné zručnosti z plávania, volejbalu, atletiky, gymnastiky, vybíjanej, futbalu a hádzanej. Okrem klasických športov si zasúťažíme v orientačnom behu tímov, deti sa zúčastnia olympijády a tiež sa premeníme na hľadačov pokladu. 

A čo určite na poriadnom kempe nesmie chýbať ? predsa super opekačka :)

 

Päťdňový denný tábor sa bude konať v Borinke v termíne 14. – 18.8.2017 (pon –pia, 7:30 – 16:30h)

Kemp bude sústredený v areáli futbalového ihriska v Borinke.  O detičky sa budú starať 4 tréneri- z Pajštunáčika a FKM Stupava.

 

 

Cena PAJŠTUNÁČIK ŠPORTOVÉHO KEMPu 2017 je:

·       95 eur pre členov Pajštunáčika a FKM Stupava 
·       105 eur pre nečlenov

*za člena Pajštunáčika a FKM Stupava je považované dieťa prihlásené a v súčasnosti navštevujúce Pajštunáčik a FKM Stupava so zaplateným mesačným členským ku dňu prihlásenia sa na kemp

 

 Cena zahŕňa:

-        5x desiata: ovocie/ jogurt a pod.

-        5x obed: polievka a hlavné jedlo

-        5x olovrant: chlebík s nátierkou/ jogurt a pod.

-        pitný režim po celé trvanie tábora

-        starostlivosť 4 trénerov

-        vstup do bazéna

-        materiálne vybavenie aktivít v rámci programu

-        diplomy, medaile a ceny

 

Celú sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 31.7.2017. V prípade, že by sa z vážnych zdravotných dôvodov dieťa nemohlo kempu zúčastniť, najneskôr 5 dní pred začatím kempu vrátime 50% z uhradenej sumy, do 2 dní pred začatím kempu 25% z uhradenej sumy. 

 

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť kemp v prípade nenaplnenia minimálneho počtu detí 15.

 

Prihlasovanie TU