Pohybová príprava pre Materské školy

Informácie pre rodičov zo štátnych MŠ - kurzy 2021

Sme občianske združenie FKM Stupava, ktoré sa okrem futbalu venuje športovej príprave detí predškolského veku. Máme veľmi dobre vybavenú telocvičňu v Cevaservise. Hráme rôzne hry, podporujeme všestranný pohyb, koordináciu a zdatnosti pre budúcich športovcov pod dohľadom skúsených trénerov. 

PAJŠTUNÁČIK - VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRÍPRAVA - kurzy 2022

Deti z MŠ vyzdvihneme v čase 15:00 a prepravíme mikrobusom na tréning 15:30-16:20 do telocvične - Svet detí Pajštunáčik, Cementárenská 1414/15., kde si po ne prídete. Ak dieťa výnimočne nie je v MŠ, môžete ho priviesť sami na 15:30.

Kurz je určený pre deti vo veku 4-6 rokov

Cenu za aktuálny kurz zverejňujeme na facebook stránke a posielame prihláseným do mailu. Kurzy totiž plynule pokračujú od októbra do júna a ich dĺžka sa mení (zvyčajne 8-12 lekcií na kurz)

Tréningy sú raz týždenne s následným harmonogramom: 

 • MŠ Marcheggská 

 • MŠ Hviezdoslavova 

POSTUP pre záujemcov (nových členov):

 1. Vyplniť online prihlasovací formulár (kliknite na odkaz), alebo na našej stránke www.pajstunacik.eu  (odkaz nájdete v sekcii Info pre rodičov), aby sme vás vedeli kontaktovať a informovať už počas skúšobnej doby
 2. vyžiadať si a vyplniť vo svojej MŠ tlačivo informovaný súhlas/ alebo tlačivo splnomocnenie s vyzdvihovaním detí trénermi FKM Stupava, oz ( Dominik Katona, Viera Gurová, Michal Pokorný), ktoré musíme vyplniť a podpísať aj my
 3. zapísať sa v MŠ do zoznamu detí (ak ním disponuje), ktoré budú navštevovať náš kurz „Pajštunáčik - Všeobecná pohybová príprava“ a informovať triednu učiteľku
 4. najneskôr po skúšobných 2 hodinách, si z našej stránky stiahnuť a odovzdať trénerom záväznú prihlášku www.pajstunacik.eu (v sekcii dokumenty na stiahnutie).
 5. Uhradiť v hotovosti sumu 84€ za kurz pri odovzdávaní záväznej prihlášky (nekombinuje sa so žiadnymi inými zľavami)
 6. členovia, ktorí pokračujú v kurze, vyplnia iba záväznú prihlášku (online formulár už netreba znova)
 7. v prípade otázok nám môžete napísať na pajstunacik@gmail.com

Pri odhlásení dieťaťa počas kurzu vrátime 60% zo zvyšnej sumy. Pri ojedinelom vymeškaní z dôvodu choroby, alebo iných rodinných dôvodov sa poplatok neprepočítava a nevracia. Máte možnosť si tréning nahradiť s inou skupinou s vlastnou prepravou resp. na tréningoch od 16:30 v našej telocvični Svet detí Pajštunáčik. Absencie je potrebné vopred hlásiť sms/mailom, pokiaľ sú známe. 

 
 

Súkromné MŠ a združenia, pre ktoré sme organizovali kurzy :

-o prebiehajúcich/ plánovaných kurzoch sa informujte vo vašej MŠ
 
 1. BIG Apple Kinder garten (teraz Čarovný ostrov) - súkromná MŠ 

 2. Lesný klub Jadierko

 3. Mouse in the house - súkromná MŠ

 4. U lienky Lenky - súkromná MŠ

 Vyplňte rýchlu prihlášku a pošleme vám bližšie info:
 

» RÝCHLA UNIVERZÁLNA PRIHLÁŠKA (otvorí  sa formulár) «  

 
 

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií prípraviek, žiakov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI