Pohybová príprava pre Materské školy

Informácie pre rodičov zo štátnych MŠ - kurzy 2020

Sme občianske združenie FKM Stupava, ktoré sa okrem futbalu venuje športovej príprave detí predškolského veku. Máme veľmi dobre vybavenú telocvičňu v Cevaservise. Hráme rôzne hry, podporujeme všestranný pohyb, koordináciu a zdatnosti pre budúcich športovcov pod dohľadom skúsených trénerov. 

PAJŠTUNÁČIK - VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRÍPRAVA - kurzy 2020

Deti z MŠ vyzdvihneme v čase 15:00 a prepravíme mikrobusom na tréning 15:30-16:20 do telocvične - Svet detí Pajštunáčik, Cementárenská 1414/15., kde si po ne prídete. Ak dieťa výnimočne nie je v MŠ, môžete ho priviesť sami na 15:30.

Kurz je určený pre deti vo veku 4-6 rokov

Cena za aktuálny kurz (16 tréningov) je 90€ na dieťa.

Tréningy sú raz týždenne s následným harmonogramom: 

 • MŠ Marcheggská (2.skup.- starší) - pondelok od 2.marca do 15.júna 2020

 • MŠ Marcheggská (1.skup.- mladší) - utorok od 3.marca do 16.júna 2020

 • MŠ Hviezdoslavova - streda od 4.marca do 17.júna 2020

 • MŠ Ružová - štvrtok od od 5.marca do 18.júna 2020

POSTUP pre záujemcov (nových členov):

 1. Vyplniť online prihlasovací formulár (kliknite na odkaz), alebo na našej stránke www.pajstunacik.eu  (odkaz nájdete v sekcii Info pre rodičov), aby sme vás vedeli kontaktovať a informovať už počas skúšobnej doby
 2. vyžiadať si a vyplniť vo svojej MŠ tlačivo informovaný súhlas/ alebo tlačivo splnomocnenie s vyzdvihovaním detí trénermi FKM Stupava, oz ( Dominik Katona, Viera Gurová, Klaudia Kuželová, Michal Pokorný), ktoré musíme vyplniť a podpísať aj my
 3. zapísať sa v MŠ do zoznamu detí (ak ním disponuje), ktoré budú navštevovať náš kurz „Pajštunáčik - Všeobecná pohybová príprava“ a informovať triednu učiteľku
 4. najneskôr po skúšobných 2 hodinách, si z našej stránky stiahnuť a odovzdať trénerom záväznú prihlášku www.pajstunacik.eu (v sekcii dokumenty na stiahnutie).
 5. Uhradiť v hotovosti sumu 90€ za kurz pri odovzdávaní záväznej prihlášky (nekombinuje sa so žiadnymi inými zľavami)
 6. členovia, ktorí pokračujú v kurze z 2019, vyplnia iba záväznú prihlášku (online formulár už netreba znova)
 7. v prípade otázok nám môžete napísať na pajstunacik@gmail.com

Pri odhlásení dieťaťa počas kurzu vrátime 60% zo zvyšnej sumy. Pri ojedinelom vymeškaní z dôvodu choroby, alebo iných rodinných dôvodov sa poplatok neprepočítava a nevracia. Máte možnosť si tréning nahradiť s inou skupinou s vlastnou prepravou resp. na tréningoch od 16:30 v našej telocvični Svet detí Pajštunáčik. Absencie je potrebné vopred hlásiť sms/mailom, pokiaľ sú známe. 

 
 

Súkromné MŠ a združenia, pre ktoré sme organizovali kurzy :

-o prebiehajúcich/ plánovaných kurzoch sa informujte vo vašej MŠ
 
 1. BIG Apple Kinder garten - súkromná MŠ

 2. Lesný klub Jadierko

 3. Mouse in the house - súkromná MŠ

 4. U lienky Lenky - súkromná MŠ

Pozrite si aktuálny harmogram a zistite kedy začína kurz pre vašu škôlku, alebo poobedné tréningy podľa roku narodenia dieťaťa. Vyplňte rýchlu prihlášku a pošleme vám bližšie info:
 

» RÝCHLA UNIVERZÁLNA PRIHLÁŠKA (otvorí sa formulár) «  

 
 

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií prípraviek, žiakov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI

    

   
 
          

   

 

  

 

    

 

Dominik Katona - 0944071357
Viera Gurová 0907538658
Michal Pokorný - 0949720087
pajstunacik@gmail.com