Pajštunáčik trieda 2018/19

 

Vzhľadom k tomu, že škola ešte nepotvrdila možnosť otvoriť takúto triedu v nasledujúcom roku, namiesto prihlášky sme pripravili všeobecne koncipovanejší Prieskum preferencií rodičov vo výbere športu pre dieťa