Milí rodičia, priaznivci športu a futbalu zvlášť, patrí Vám veľká vďaka za to, že ste sa rozhodli podporiť naše spoločné úsilie skvalitniť život detí, mládeže aj dospelých v Stupave a Borinke.

Zo získaných prostriedkov zabezpečujeme pre 350 členov tréningové vybavenie a cvičebné náradie, prenájmy športovísk, štartovné na turnajoch a organizujeme klubové akcie s cieľom podporiť miestnu komunitu.

POSTUP PRE ZAMESTNANCA (ZJEDNODUŠENÝ):

  1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil (vyplnil) tlačivo Potvr denie o zaplatení dane a vypočítajte si z neho sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane
  3. Vyplňte tlačivo – vyhlásenie o poukázaní 2 % dane – s už uvedenými údajmi o našom OZ. (alebo si naše údaje uvedené nižši dopíšte do vášho tlačiva)
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad

Potvrdenie-2021-DP-2020-editovateľné

Vyhlásenie-2021-DP-2020- FKM Stupava (predvyplnené TLAČIVO pre zamestnancov)

 

Postup pre právnicke osoby, alebo fyzické osoby, ktoré si robia daňové priznanie sami
  1.  Do príslušného tlačiva je dôležité správne vyplniť údaje o našom OZ (uvedené nižšie)
  2.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov
 
Názov: FKM Stupava
Forma: Občianske združenie
 
IČO: 50369849
Ulica: Kalinčiakova
Číslo: 22
Mesto: Stupava
PSČ: 90031
   
   
   

 

Presný postup poukázania 2% a ostané tlačivá sú na stránke:
https://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií prípraviek, žiakov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI

  

  

   
 
          

   

 

  

 

    

 

Dominik Katona - 0944071357
Viera Gurová 0907538658
Michal Pokorný - 0949720087
pajstunacik@gmail.com