Milí rodičia, priaznivci športu a futbalu zvlášť, patrí Vám veľká vďaka za to, že ste sa rozhodli podporiť naše spoločné úsilie skvalitniť život detí, mládeže aj dospelých v Stupave a Borinke.

Zo získaných prostriedkov zabezpečujeme pre takmer 400 členov tréningové vybavenie a cvičebné náradie, prenájmy športovísk, štartovné na turnajoch a organizujeme klubové akcie s cieľom podporiť miestnu komunitu.

Názov: FKM Stupava
IČO:     50369849

POSTUP PRE ZAMESTNANCA (ZJEDNODUŠENÝ):

  1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil (vyplnil) tlačivo Potvr denie o zaplatení dane a vypočítajte si z neho sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane
  3. Vyplňte tlačivo – vyhlásenie o poukázaní 2 % dane – s už uvedenými údajmi o našom OZ. (alebo si naše údaje uvedené nižšie dopíšte do vášho tlačiva)
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad

Potvrdenie-2021-DP-2020-editovateľné (aktuálne aj pre 2023)

Vyhlásenie-2021-DP-2020- FKM Stupava (predvyplnené TLAČIVO pre zamestnancov) (aktuálne aj pre 2023)

 

Postup pre právnicke osoby, alebo fyzické osoby, ktoré si robia daňové priznanie sami
  1.  Do príslušného tlačiva je dôležité správne vyplniť údaje o našom OZ (uvedené nižšie)
  2.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov
 
Názov: FKM Stupava
IČO: 50369849
 

Presný postup poukázania 2% a ostané tlačivá sú na stránke:

https://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií (chlapcov aj dievčat) prípraviek, žiakov, dorastencov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI