Milí rodičia, priaznivci športu a futbalu zvlášť, patrí Vám veľká vďaka za to, že ste sa rozhodli podporiť naše spoločné úsilie skvalitniť život detí, mládeže aj dospelých v Stupave a Borinke.

Zo získaných prostriedkov zabezpečujeme pre 350 členov tréningové vybavenie a cvičebné náradie, prenájmy športovísk, štartovné na turnajoch a organizujeme klubové akcie s cieľom podporiť miestnu komunitu.

Postup pre zamestnanca (zjednodušený):
  1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil (vyplnil) tlačivo Potvrden ie o zaplatení dane a vypočítajte si z neho sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane
  3. Vyplňte tlačivo - vyhlásenie o poukázaní 2 % dane - s už uvedenými údajmi o našom OZ.
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad 

Potvrdenie-2019-DP-2018-editovateľné

Vyhlásenie-2019-DP-2018- FKM Stupava (predvyplnené TLAČIVO pre zamestnancov)

 

Postup pre právnicke osoby, alebo fyzické osoby, ktoré si robia daňové priznanie sami
  1.  Do príslušného tlačiva je dôležité správne vyplniť údaje o našom OZ (uvedené nižšie)
  2.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov
 
Názov: FKM Stupava
Forma: Občianske združenie
 
IČO: 50369849
Ulica: Kalinčiakova
Číslo: 22
Mesto: Stupava
PSČ: 90031
   
   
   

 

Presný postup poukázania 2% a ostané tlačivá sú na stránke:
https://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórí prípraviek, žiakov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI

 

  

               

   

 

  

 

  Mgr. Martin Vincenc – realitný maklér   

 

Michal Pokorný - 0949720087
Dominik Katona - 0944071357
pajstunacik@gmail.com