Dominik Katona - pohybová a gymnastická príprava; futbalové krúžky v ZŠ

+administratíva, spracovanie prihlášok

+421 944 071 357 (najskôr píšte mail/ sms, potom volajte)

pajstunacik@gmail.com, osobný: dominik.katona555@gmail.com

Viera Gurová - trénerka pohybovej prípravy

+421907538658
pajstunacik@gmail.com

 

Monika Šteflovičová – ekonomické oddelenie

fkmstupava.ekonom@gmail.com

Michal Pokorný - futbal FKM Stupava (štadión) od 5 rokov, kategórie U6-U17 

+421 949 720 087

fkmstupava@gmail.com

 

 • výbor klubu – oficiálny email: fkmstupava@gmail.com
 • adresa OZ (korešpondenčná): Kalinčiakova 22, Stupava 900 31, Slovensko
 • IČO: 50369849
 • DIČ: 2120601659
 • oficiálny názov OZ: FKM Stupava
 • BANKA: SK27 0200 0000 0037 0639 2353
 • Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (DDMMRRRR -pri platbe členského vkladu)

Kontakty na hlavných trénerov nájdete v sekcii náš tím a úvodné informácie - odpovede na často kladené otázky v sekcii pre rodičov (vrátane záväznej prihlášky)

 

Kompletný zoznam tréningových a hracích plôch:

 

Stupava - otvorené plochy

 1. ihrisko 105x68 m - umelá tráva - futbalový štadión Stupava (MAPA)
 2. mini ihrisko 16x32 m - umelá tráva - futbalový štadión Stupava (MAPA)
 3. mini ihrisko (multifunkčné) 16x32 m - umelá tráva - areál ZŠ Stupava (MAPA)
 4. malé ihrisko na školskom dvore - prírodná tráva so závlahou - areál ZŠ Stupava (MAPA)
 5. mini ihrisko v škôlke na Ružovej - umelá tráva - tréningy len pre deti z MŠ Ružová a MŠ Janka Kráľa ( prihlasovanie TU)

 

Stupava - kryté plochy

 1. Svet Detí Pajštunáčik - telocvičňa a tanečná sála v Cevaservise - (MAPA)
 2. veľká telocvičňa 10x20 m - nová budova ZŠ Stupava (MAPA)
 3. malá telocvičňa 10x10 m - nová budova ZŠ Stupava (MAPA)
 4. stará telocvičňa 8x15 m - stará budova ZŠ (MAPA)
 5. školská športová hala - areál ZŠ Stupava (MAPA)
 6. športová hala Sportpark -bývalý športový areál Wilisport (MAPA)

 

Stupava - otvorené plochy pre verejnosť

 1. mini ihrisko 16x32 m - umelá tráva - futbalový štadión Stupava (MAPA) - na objednávku (TU)
 2. mestské futbalové ihrisko Budovateľská 28x50 m - prírodná tráva bez závlahy (MAPA) - verejné

 

 

Borinka - otvorené plochy

 1. futbalové ihrisko - prírodná tráva -  FK Borinka, Borinka 300 (MAPA)

 

Borinka- kryté plochy

 1. spoločenská sála - Obecný úrad Borinka, Borinka 110 (MAPA)

 

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií prípraviek, žiakov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI