O nás

Kto sme a prečo Pajštunáčik?

 • Sme ľudia ktorí milujú pohyb a vidia zmysel v práci s deťmi. Chceme aby zažívali radostné detstvo a zároveň aby dostali dobrý základ do života - sebavedomie, disciplína, vytrvalosť, priateľstvá, sebaspoznávanie. 
 • Pajštunáčik je súčasťou a základným pilierom FKM Stupava (Futbalový klub mládeže Stupava) ako projekt na podporu športovania detí
 • Poskytuje pravidelný tréningový proces pre vyše 100 deti vo veku 3-7(8) rokov so zameraním  gymnastickú a všeobecnú pohybovú prípravu a ďalších 250 detí trénuje futbal a hrá zápasy pod FKM Stupava
 • Pôsobí v Stupave a Borinke na viacerých športoviskách
 • V Stupave má aj vlastnú telocvičňu Svet detí Pajštunáčik
 • Vedie úzku spoluprácu so ZŠ Stupava a viacerými Materskými školami
 • V tíme Pajštunáčik a FKM Stupava pôsobí vyše 30 ľudí, predovšetkým trénerov a asistentov
 • Deťom ponúka skvelý základ do rôznych športov a u nás je to futbal pre chlapcov aj dievčatá od 5 rokov v FKM Stupava     

 

 

Čomu sa venujeme?

 • V tomto veku dbáme hlavne na všeobecný pohybový rozvoj a tomu sú prispôsobené aj  tréningy, zamerané na loptové hry a gymnastiku
 • Využívame množstvo športových pomôcok, vďaka ktorým môžeme u detí efektívnejšie rozvíjať pohybové aj koordinačné schopnosti
 • Okrem pravidelných tréningov organizujeme rôzne klubové akcie pre deti aj s rodinami ako je napríklad Mikuláš s Pajštunáči kom
 • V septembri 2019 sme otvorili nový pohybový krúžok so zameraním na základnú gymnastiku a základy športovej gymnastiky pre chlapcov aj dievčatá
 • Cvičenie zabezpečí všestranný rozvoj pohybového aparátu so zapojením náčinia ako sú rebriny, bradlá, švédska bedňa, medicimbal, fitlopty, bosu, hrazda, trampolína, a pod..
 • Deti strávia kvalitne naplnený čas, zažijú množstvo zábavy s novými kamarátmi, získajú pozitívny vzťah k športu

 

Prečo Pajštunáčik?

Pajštunáčik vznikol v Borinke. Hrad Pajštún je dominantou krajiny pri Borinke, ale historicky je úzko spätý aj so Stupavou a dnes leží v jej katastrálnom území. Prvý tréning našej predprípravky (deti vo veku 4 až 8 rokov) sa uskutočnil 7.júna 2013. Po vyše roku úspešného fungovania sa Pajštunáčik v septembri 2014 presťahoval do Stupavy. Naše aktivity v Borinke však pokračujú, v októbri 2015 sme otvorili pohybový krúžok v priestoroch na obecnom úrade. Ihrisko v Borinke využívame na sústredenia a letné kempy TOP KEMP.

SLEDUJTE NÁS

FACEBOOK

INSTAG RAM

YOUTUBE


Teší sa na vás tím Pajštunáčik ;)

 

 

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií (chlapcov aj dievčat) prípraviek, žiakov, dorastencov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI