O nás

športujeme_deti_pohyb

Kto sme?

 • Pajštunáčik je súčasťou a základným pilierom FKM Stupava (Futbalový klub mládeže Stupava) ako projekt na podporu športovania detí
 • Poskytuje pravidelný tréningový proces pre vyše 180 deti vo veku 3-7(8) rokov so zameraním na futbal, gymnastickú a všeobecnú pohybovú prípravu
 • Pôsobí v Stupave, Borinke na viacerých športoviskách
 • V Stupave má aj vlastnú telocvičňu Svet detí Pajštunáčik
 • Vedie úzku spoluprácu so ZŠ Stupava a viacerými Materskými školami
 • V tíme Pajštunáčik a FKM Stupava pôsobí vyše 20 ľudí, predovšetkým trénerov a asistentov

 

Čomu sa venujeme?

 • V tomto veku dbáme hlavne na všeobecný pohybový rozvoj a tomu sú prispôsobené aj  tréningy, zamerané na loptové hry a gymnastiku
 • Využívame množstvo športových pomôcok, vďaka ktorým môžeme u detí efektívnejšie rozvíjať pohybové aj koordinačné schopnosti
 • Okrem pravidelných tréningov organizujeme rôzne klubové akcie pre deti aj s rodinami ako je napríklad Mikuláš s Pajštunáčikom
 • Od septembra 2016 naši tréneri vedú futbalové krúžky pre prvákov, druhákov a tretiakov na Základnej škole v Stupave
 • Deti strávia kvalitne naplnený čas, zažijú množstvo zábavy s novými kamarátmi, získajú pozitívny vzťah k športu a stanú sa súčasťou svetového fenoménu s názvom FUTBAL.

 

Prečo Pajštunáčik?

Pajštunáčik vznikol v Borinke. Hrad Pajštún je dominantou krajiny pri Borinke, ale historicky je úzko spätý aj so Stupavou a dnes leží v jej katastrálnom území. Prvý tréning našej predprípravky (deti vo veku 4 až 8 rokov) sa uskutočnil 7.júna 2013. Po vyše roku úspešného fungovania sa Pajštunáčik v septembri 2014 presťahoval do Stupavy. Naše aktivity v Borinke však pokračujú, v októbri 2015 sme otvorili pohybový krúžok v priestoroch na obecnom úrade. Ihrisko v Borinke využívame na sústredenia a letné kempy TOP KEMP.

SLEDUJTE NÁS

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE


Teší sa na vás tím Pajštunáčik ;)

 

 

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií prípraviek, žiakov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI