dva letné kempy v auguste úspešne za nami

prečítajte si náš článok v Stupavských novinách na str. 19  https://www.stupava.sk/materialy/dokumenty34//september2015web.pdf

 

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií prípraviek, žiakov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI