dva letné kempy v auguste úspešne za nami

prečítajte si náš článok v Stupavských novinách na str. 19  https://www.stupava.sk/materialy/dokumenty34//september2015web.pdf

 

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií prípraviek, žiakov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI

    

   
 
          

   

 

  

 

    

 

Dominik Katona - 0944071357
Viera Gurová 0907538658
Michal Pokorný - 0949720087
pajstunacik@gmail.com