dva letné kempy v auguste úspešne za nami

prečítajte si náš článok v Stupavských novinách na str. 19  https://www.stupava.sk/materialy/dokumenty34//september2015web.pdf

 

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií (chlapcov aj dievčat) prípraviek, žiakov, dorastencov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI