Mikulášsky turnaj a hry 2015

V sobotu 5.12.2015 bola športová hala SportPark plná detí. Prišli za futbalom aj hravým pohybom a určite sa všetky tešili na očakávaného hosťa.

    Túto akciu už druhý rok organizuje športový klub ŠK Pajštunáčik pod vedením našich trénerov Michal Pokorný, Dominik Katona, Martin Havran a Samuel Janovický. Klub zahŕňa futbalovú predprípravku Pajštunáčik (6-7 roční chlapci zo Stupavy, Borinky aj Bratislavy) a dva krúžky Všeobecnej pohybovej prípravy pre najmenšie deti (4-7 roční) v Stupave a v Borinke. Tento rok prevzali naši tréneri aj futbalový krúžok na ZŠ, kde v rámci družiny trénujú prvákov a druhákov. Na dvoch ihriskách teda súperili vo futbalovom turnaji chlapci z ŠK Pajštunáčik a prváci z futbalového krúžku FK pri ZŠ. Hoci za Pajštunáčik hrá s prvákmi aj viacero škôlkarov, prvákom zo ZŠ neostali nič dlžný a v turnaji zvíťazili. Na treťom ihrisku prebiehali hry a súťaže pre deti z pohybových krúžkov ŠK Pajštunáčik. Čakala ich prekážková dráha, kde museli skákať, behať aj podliezať; nasledoval hod loptou na presnosť a slalom na skákacej fitlopte. Po vyhlásení výsledkov a zhodnotení športových výkonov medzi deti konečne zavítal Mikuláš. Najskôr mu tie odvážnejšie povedali básničku či zaspievali a potom rozdal každému balíček plný dobrôt. Na tvárach im žiarila radosť a spokojnosť.

    Chceme poďakovať všetkým deťom aj rodičom za veľkú podporu a príjemne strávené chvíle, sponzorovi FRESCO s.r.o. za 100ks jabĺk a 20 litrov džúsu, učiteľovi Prokešovi za zapožičanie bránok, LOGIS.SK za prepravu pomôcok a vybavenia, pánovi farárovi za pozvanie Mikuláša. Za prípravu akcie chceme poďakovať rodinám Pokorným, Šteflovičovým a Katonovým.

 

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií (chlapcov aj dievčat) prípraviek, žiakov, dorastencov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI