Mikulášsky turnaj Pajštunáčik FK Stupava

Malých futbalistov a futbalistky z Pajštunáčik FK Stupava navštívil na turnaji Mikuláš. 

 

   

    Mikulášsky turnaj sa konal v priestoroch veľkej a malej telocvične základnej školy Kapitána Nálepku v Stupave. Zúčastnilo sa ho celkovo 28 detí, prevažne vo veku 5 - 7 rokov. Okrem našich malých futbalistov pozvanie prijali aj deti a rodičia zo školy Sv. Uršule v Bratislave, kde pôsobí hlavný tréner Michal Pokorný. Našim čestným hosťom bol prezident FK Stupava Ivan Morávek. Po oficiálnom privítaní všetkých zúčasnených sme začali spoločnou rozcvičkou.  5 tímov v dvoch vekových kategóriách odohralo celkovo 4 zápasy. Kým vo veľkej telocvični sa hral futbal, v malej prebiehali súťaže v skoku do diaľky,  člnkovom behu, časovke na prekážkovej dráhe a v streľbe na presnosť. Deti podávali mimoriadne motivované výkony s hlasnou podporou svojich rodičov.
   Mikulášsky turnaj sme ho nenazvali len pre dátum 6.12. ale preto, že Mikuláš naozaj medzi deti zavítal. Keď sa ubezpečil, že máme dobré deti, dal priestor ich kreativite. Vypočul si množstvo básničiek a pesničiek, za ktoré sa patrične odvďačil balíčekom plným ovocia a sladkostí.
    Na záver sme vyhlásili výsledky turnaja a víťazov súťaží. Tých sme odmenili zlatými medailami s futbalovou tematikou. Turnaj dopadol úspešne a veríme, že motivoval deti aj rodičov. Hlavnými organizátormi boli tréneri Michal Pokorný a Dominik Katona. Ako tréner asistoval Martin Havran. Do príprav sa zapojila aj trénerka Monika Blechová a viacero našich rodinných príslušníkov a známych, ktorým úprimne ďakujeme za podporu.   

 

O nás

 
    Futbalovú školičku pre deti vo veku 4 až 8 rokov sme založili v Borinke pred rokom a pol. V septembri 2014 našla nový domov v Stupave. Ako predprípravka FK STUPAVA sme v jesennej sezóne trénovali na klubovom štadióne. Tu sme sa viac razy stretli na priateľských zápasoch s deťmi, ktoré trénuje v rámci ZŠ pán Velčický a organizuje pani Tomkovičová. Na dni zelá sme s nimi odohrali víťazne exibičný zápas pred tým, ako nastúpili starí pání. Aktuálna zimná príprava prebieha v telocvični ZŠ a v sále DK, kde sa sústreďujeme na všeobecný rozvoj koordinácie, pohybových a gymnastických schopností. Na tréningu strávia deti kvalitne naplnený čas, zažijú množstvo zábavy s novými kamarátmi, získajú pozitívny vzťah k športu a stanú sa súčasťou svetového fenoménu s názvom FUTBAL.
     V tíme sú 4 tréneri, ktorí sa venujú vyše 30 malým futbalistom a zabezpečujú tiež organizačné veci. Na zimnú prípravu sme okrem telocvične ZŠ našou inciatívou získali priestor v dome kultúry, za čo jeho vedeniu srdečne ďakujeme. S finančnou podporou rodičov sme zabezpečili viaceré pomôcky. Faktúry zverejňujeme na našej webstránke a tento mesiac sme zriadili online prezenciu, kde si môžu rodičia skontrolovať aj platenie členského a príspevky. Sme presvedčení, že dôvera rodičov a otvorená spolupráca s nimi, klubom, školou a tiež mestom je cesta ako vybudovať stabilnú a úspešnú futbalovú základňu v Stupave.

 

                                                                                    Dominik Katona, Michal Pokorný

 

 

 

fotky: Dominik Katona

 

partneri

Tlač a výroba reklamy

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií (chlapcov aj dievčat) prípraviek, žiakov, dorastencov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI