Podpajštúnske zvesti o nás

Ďakujeme redakcii Podpajštúnskych zvestí za publikovanie oznamu a fotografie o našom Pajštunáčiku :)

Stiahnite si online verziu v pdf. aj s programom na Dni Zelá ;)

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií prípraviek, žiakov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI