športový klub- ŠK Pajštunáčik

Milí rodičia a verejnosť,

 

v týchto dňoch napĺňame našu dlhodobú víziu a zakladáme športový klub: ŠK Pajštunáčik.

Tak ako doposiaľ bude zameraný predovšetkým na futbal, ale plánujeme od septembra otvoriť aj nový krúžok: základná gymnasticko-pohybová príprava pre deti vo veku 4-8 rokov. Intenzívne komunikujeme aj spoluprácu so ZŠ a ďalšími športovými klubmi v Stupave.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a podporu v našom spoločnom úsilí.

Pre info ohľadom futbalových súťažných kategórií prípraviek, žiakov a mužov navštívte náš web FKM Stupava.                              

                                         

 

NAŠI PARTNERI

    

   
 
          

   

 

  

 

    

 

Dominik Katona - 0944071357
Viera Gurová 0907538658
Michal Pokorný - 0949720087
pajstunacik@gmail.com